Đọc Truyện Dịch Online

1-9

A

B

Bá Y Thiên Hạ – Độc Cô Lãnh Giả – Huyền Ảo – Hoàn Thành

Bác Sĩ Thiên Tài – Liễu Hạ Huy – Y học

Bách Luyện Thành Tiên – Huyễn Vũ – Tiên Hiệp 

Bàn Long – Ngã Cật Tây Hồng Thị – Huyền Ảo – Hoàn Thành

Bạo Thần – Giải Tử Ca – Huyền Ảo 

Băng Hỏa Ma Trù – Đường Gia Tam Thiếu – Huyền Ảo – Hoàn Thành

Băng Phong Càn Khôn – Thăng Thiên Trư – Dị Thế – Tạm Dừng

Bất Diệt Kiếm Thể- Thập Bộ Hành – Huyền Huyễn – Hoàn Thành

Bất Diệt Truyền Thuyết – Hắc Vũ Tán – Đô Thị + Hài – Hoàn Thành

Bố Y Quan Đạo – Tịch Mịch Độc Nam Hoa – Đô Thị Quan Trường – Hoàn Thành

Bộ Bộ Kinh Tâm – Đồng Hoa – Dả Sử – Hoàn Thành

Bộ Bộ Sinh Liên – Nguyệt Quan – Lịch Sử Quân Sự – Hoàn Thành

C

Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới – Lý Nhàn Ngư – Khoa Ảo Tu Chân

Cao Thủ Toàn Năng Tại Học Đường – An Sơn Hồ Ly – Đô Thị

Cầm Đế – Đường Gia Tam Thiếu – Huyền Ảo – Hoàn Thành

Cấm Huyết Hồng Liên – Trư Hồng Huyết – Huyền Huyễn – Hoàn Thành

Cẩm Y Dạ Hành – Nguyệt Quan – LSQS

Cận Chiến Bảo Tiêu – Phù Sinh Mộng Đoạn – Đô thị – Hoàn Thành

Cận Thân Bảo Tiêu – Liễu Hạ Huy – Đô thị – Hoàn Thành

Cầu Ma – Nhĩ Căn – Kỳ Huyễn – Tạm Dừng

Chân Tiên – EK – Tiên Hiệp

Chàng Rể Ma Giới – Điểm Linh Tinh – Tiên Hiệp/Huyền Ảo

Chấp Chưởng Luân Hồi – Hoang Dã Chi Hồng – Huyền Huyễn

Chiến Hồn Thần Tôn – Vẫn Lạc Tinh Thần – Huyền Huyễn

Chiến Thần Biến – Tiểu Đao Phong Lợi – Huyền Huyễn

Chiến Thiên – Thương Thiên Bạch Hạc – Huyền Ảo – Hoàn Thành

Chí Tôn Vô Lại – Khiêu Vũ – Huyền Ảo – Hoàn Thành

Chích Thủ Già Thiên – Tuyết Sơn Phi Hồ – Giá Không Lịch Sử

Chung Cực Thần Đạo – Nhất Bút Thư – Huyền Ảo – Tạm Dừng

Chủng Cứu Đại Minh Mỹ Mi – Mạn Đà La Yêu Tinh – Sắc Hiệp – Tạm Dừng

Chứng Hồn Đạo – Tam Nguyệt Mộng Khê – Tiên Hiệp – Tạm Dừng

Công Ty Cho Thuê Quỷ – Khản Không – Huyền huyễn + Linh dị

Cô Độc Chiến Thần – Huyền Vũ – Lịch Sử Quân Sự – Hoàn Thành

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi – Mai Can Thái Thiếu Bính – Đô Thị

Cổ Đạo Kinh Phong – Cổ Đạo Kinh Hồng – Kiếm Hiệp – Tạm Dừng

Cơ Động Phong Bạo – Khô Lâu Tinh Linh – Khoa Ảo 

Counter Strike – Biên Thành Lãng Tử – Biên Thành Lãng Tử – Võng Du 

Cùng Nhân Tu Tiên Truyện – Ảnh Ma – Tiên Hiệp – Tạm Dừng

Cự Long Chiến Kỷ – Tả Hữu Ngôn Tha – Huyền Ảo 

Cực Đạo Tinh Thần – Dực Phong Trảm – Huyền Ảo

Cực Phẩm Gia Đinh – Vũ Nham – Sắc Hiệp – Hoàn Thành

Cực Phẩm Thái Tử Gia – Phù Trầm – Đô Thị

Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử – Tặc Mi Thử Nhãn – Đô Thị

Cực Phẩm Thiên Vương – Phong Cuồng – Đô Thị

Cực Phẩm Vú Em – Truyền Thuyết Thánh Kỵ Sĩ – Dị Giới – Hoàn Thành

Cửu Chuyển Kim Thân Quyết – Khổ Sáp Đích Điềm Già Phê – Tiên Hiệp

Cửu Đỉnh Ký – Ngã Cật Tây Hồng Thị – Huyền Huyễn – Hoàn Thành

Cửu U Long Giới – Chúng Thần – Tiên Hiệp, Huyền Ảo – Hoàn Thành

D – Đ


Dã Man Vương Tọa – Thạch Trư – Huyền Ảo
Dạ Tướng – Miêu Nị – Huyền Huyễn 

Danh Môn – Cao Nguyệt – Dã Sử 

Dày mặt đen lòng – Chim nhỏ 02 – Tam quốc – Tạm Dừng

Dị Giới Chi Quang Não Uy – Thương Thiên Bạch Hạc – Huyền Huyễn – Hoàn Thành

Dị Giới Chi Vương Giả Vô Song – Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh – Dị Giới 

Dị Giới Dược Sư – Vô Xỉ Đạo Tặc – Dị Giới 

Dị Giới Quân Đội – Lý Bố Y – Huyền Ảo – Tạm Dừng

Dị Giới Suy Thần – Tiểu Ngư Hung Mãnh – Huyền Ảo

Dị Giới Thú Y – Du Tạc Bao Tử – Dị Giới – Hoàn Thành

Dị Thế Ma Hoàng – Thiên Đường Không Tịch Mịch – Dị Giới

Dị Thế Tà Quân – Phong Lăng Thiên Hạ – Huyền Ảo

Diễm Phúc – Thập Niên Tàn Mộng – Đô Thị – Tạm Dừng

Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly – Nga My – Sắc Thư 

Duy Ngã Độc Tiên – Đường Gia Tam Thiểu – Tiên Hiệp – Tạm Dừng

Duy Ngã Độc Tôn – Tiểu Đao Phong Lợi – Huyền Ảo – Hoàn Thành

Dương Thần – Mộng Nhập Thần Cơ – Tiên Hiệp 

Đái Nông Trường Hỗn Tại Dị Giới – Minh Vũ – Huyền Ảo

Đại Chu Hoàng Tộc – Hoàng Phủ Kỳ – Huyền Huyễn

Đại Đường Tửu Đồ – Cách Ngư – Hoàn Thành

Đại Ma Vương – Nghịch Thương Thiên – Huyền Ảo – Hoàn Thành

Đại Minh Vương Hầu – Tặc Mi Thử Nhãn – Giá Không Lịch Sử

Đại Nội Cao Thủ – Không Vui Không Nói – Đô Thị 

Đại Tần Bá Nghiệp – Ngọc Vãn Lâu – Lịch Sử Quân Sự – Hoàn Thành

Đại Tranh Chi Thế – Nguyệt Quan – Lịch Sử Quân Sự – Hoàn Thành

Đại Viên Vương – Lưu Lãng Đích Cáp Mô – Huyền Ảo 

Đại Vũ Trụ Thời Đại – Zhttty – Khoa Huyễn

Đạo – Thực Đường Bao Tử – Tiên Hiệp

Đặc Công Xuất Ngũ – Lân Gia Tiểu Lục – Đô Thị – Hoàn Thành

Đặc Thù Không Gian – Xích Tuyết – Sắc Thư

Đấu La Đại Lục – Đường Gia Tam Thiếu – Huyền Ảo – Hoàn Thành

Đấu Phá Thương Khung – Thiên Tàm Thổ Đậu – Huyền Ảo 

Đấu Y – Mộc Thang – Huyền Ảo – Hoàn Thành

Đế Quốc Thiên Phong – TG: Duyên Phận – Lịch Sử Quân Sự – Hoàn Thành

Đế Vương Họa Mi – Hi Trữ Nhược Hải Nguyệt – Ngôn Tình

Địa Ngục Giao Dịch Bình Đài – Hóa Vũ Kỵ Sĩ – Đô Thị 

Đỉnh Cấp Lưu Manh – Lý Tiếu Tà – Sắc Thư

Đoán Hung – Họa Long – Đô Thị 

Đô Thị Diễm Phúc Hành – Thục Long Trứ – Đô Thị, Dị Năng – Tạm Dừng

Đô Thị Tàng Kiều – Tam Dương Trư Trư – Đô Thị

Đô Thị Thần Nhân – Lãng Tử – Đô Thị Tu Chân – Hoàn Thành

Độc Tài Chi Kiếm – Phát Tiêu Đích Oa Ngưu – Võng Du – Tạm Dừng

G

H


Hải Vương Tế – Khô Lâu Tinh Linh – Huyền Ảo
Hàng Long Giả – Đại Minh Vương – Huyền Ảo 

Hắc Ám Huyết Thời Đại – Thiên Hạ Phiêu Hỏa – Đô Thị

Hậu Cung Liệp Diễm – Dã Lang Chi Hôn – Sắc Hiệp 

Hậu Tinh Thần Biến – Ngã Cật Tây Hồng Thị – Hoàn Thành

Hi Du Hoa Tùng – Xích Tuyết – Sắc Hiệp – Hoàn Thành

Hiệu Hoa Đích Thiếp Thân Bảo Phiêu – Yên Thương – Đô Thị

Hình Danh Tiểu Gia Sư- Mộc Dật – LS + QS

Hoán Kiểm Trọng Sanh – Xích Tuyết – Sắc Hiệp – Hoàn Thành

Hòa Thân Tân Truyện – Độc Cô Hắc Mã – LS-QS

Hoàng Đình – Liếm Ngón Tay – Tiên Hiệp

Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du – Thần Kiếm – Dị Giới

Hoàng Tộc – Cao Nguyệt – Lịch Sử Quân Sự

Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị – Tâm Tại Lưu Lãng – Đô Thị

Hỗn Độn Lôi Tu – Tả Tự Bàn – Tiên Hiệp – Tạm Dừng

Hỗn Nguyên Võ Tôn – Mạo Tự Hữu Tài – Tiên Hiệp – Hoàn Thành

Hỗn Tại Hậu Cung Giả Thái Giám – Dưỡng Cá Lão Bà Sinh Cá Hài Tử – Sắc Hiệp 

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt -Tịch Mịch Kiếm Khách – Lịch Sử Quân Sự – Hoàn Thành 

Hồng Đồ Ký – Trừu Đao Ngư – Kỳ Huyễn Tu Chân – Tạm Dừng

Hùng Bá Thiên Hạ – Khô Lâu Tinh Linh – Huyền Ảo

K

L

Lạc Vào Liêu Trai- Nam Triêu Trần – Tiên Hiệp

Lãng Tích Hương Đô – Yên Lộ Thương Mang – Đô Thị – Hoàn Thành

Lãnh Đạo – Đại Tư Không – ĐT + QT

Lăng Thiên Truyền Thuyết – Phong Lăng Thiên Hạ – Huyền Huyễn – Hoàn Thành

Lệ Quỷ Khiếu Thiên – Nhan Như Phong – Tiên Hiệp

Liên Hoa Bảo Giám – Du Tạc Bao Tử – Tiên Hiệp – Hoàn Thành

Liệp Diễm Giang Hồ Mộng – Trần Khô – Sắc Hiệp – Hoàn Thành

Liệp Quốc – Khiêu Vũ – Huyền Ảo – Tạm Dừng

Linh La Giới – Dạ Thủy Hàn – Dị Giới

Linh Vũ Cửu Thiên – Dạ Sắc Phóng Giả – Dị Giới

Long Thần – Huỳnh Dị – Huyền Ảo – Hoàn Thành

Long Tổ – Kỵ Trứ Oa Ngưu Khứ Lữ Hành – Đô Thị Dị Năng

Lộng Triều – Thụy Căn – Quan Trường

Luyện Kim Cuồng Triều – Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh – Huyền Huyễn

Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế – Hằng Tâm – Sắc Hiệp – Hoàn Thành

Lưu Manh Lão Sư – Dạ Độc Túy – Đô Thị – Tạm Dừng

Lưu Manh Thiên Tiên – Tác giả: Vĩnh Dạ – Dị Giới

Lưu Tinh – Võng Lạc Kỵ Sĩ – Dị Giới 

M

N

Nạp Thiếp Ký I – Mộc Dật – Cổ Đại Trinh Thám – Hoàn Thành

Nạp Thiếp Ký II – Mộc Dật – Cổ Đại Trinh Thám – Hoàn Thành

Nạp Thiếp Kí III – Mộc Dật – Cổ Đại Trinh Thám

Ngã Thị Đại Pháp Sư – Ngã Thị Đại Pháp Sư – Sắc Thư – Hoàn Thành

Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần – Điểm Tinh Linh – Hoàn Thành

Ngạo Kiếm Lăng Vân – Tiểu Đao Phong Lợi – Huyền Ảo – Hoàn Thành

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Phong Lăng Thiên Hạ – Huyền Huyễn

Ngạo Thị Thiên Địa – Cao Thiết – Dị Giới

Ngận Thuần Ngận Ái Muội – Ngư Nhân Nhị Đại – Sắc Hiệp

Nghịch Thiên Kiếp – Lãnh Ân Thu – Kiếm Hiệp – Tạm Dừng

Nghịch Thủy Hàn – Ôn Thụy An – Kiếm Hiệp 

Ngũ Thần Đại Lục – Vãng Sự Ngã Đích Phong – Huyền Ảo

Ngự Đạo – Quan Kỳ – Huyền Ảo – Tạm Dừng

Ngược Về Thời Minh – Nguyệt Quan – Lịch Sử Quân Sự

Nhân Đạo Kỷ Nguyên – Thân Vẫn Chỉ Tiêm – Tiên Hiệp

Nhân Gian Băng Khí – Khát Trí – Khoa Ảo

Nhân Gian Tiên Lộ – Hà Thường Tại – Tiên Hiệp

Nhất Đẳng Gia Đinh – Thuần Tình Tê Lợi Ca – Dị Giới

Nhật Quang Ái Nhân – Khuyết Danh – Đô Thị + Sắc Hiệp

O

P

Q

Quách Tiểu Phong Phá Án – Giang Hộ Xuyên Địch Hoa – Trinh Thám

Quan Cư Nhất Phẩm – Tam Giới Đại Sư – LS + Quan Trường

Quan Gia – Hãm Bính – Lịch Sử Quân Sự

Quan Khí – Hồng Mông Thụ – Đô Thị Quan Trường – Hoàn Thành

Quân Lâm Thiên Hạ – Khai Hoang – Huyền Ảo – Mới

Quan Lộ Trầm Luân – Trần Trọng – Đô Thị + Quan Trường

Quan Lộ Thương Đồ – Cảnh Tục – Đô Thị 

Quan Thanh – Cách Ngư – Đô Thị + Quan Trường

Quan Thuật – Cẩu Bào Tử – Đô Thị + Quan Trường

Quan Trường Thiết Luật – Bình Hồ Lãng Châu – Đô Thị + Quan Trường

Quang Chi Tử – Đường Gia Tam Thiếu – Tiên Hiệp – Hoàn Thành

Quốc Sắc Sinh Kiêu – Sa Mạc – Giá Không Lịch Sử

Quốc Thuật Hung Mãnh – Tiểu Tử Vô Đảm – Võ Thuật

Quốc Vương Vạn Tuế – Loạn Thế Cuồng Đao – Dị Giới Đại Lục – Tạm Dừng

Quỷ Hô Bắt Quỷ – Ba ngày ngủ hai – Huyền Huyễn

Quyền Thần – Sa Mạc – Lịch Sử Quân Sự

Quyền Tài – Thường Dụ – Đô Thị + Quan Trường

S


Sai Phi Dụ Tình – Nguyệt Xuất Vân – Dị Hiệp – Hoàn Thành
Sáp Huyết – Mặc Vũ – Lịch Sử Quân Sự 

Sáp Kiện Vô Địch – Dã Bạch Thái – Đô Thị

Sát Thần – Nghịch Thương Thiên – Dị Giới

Siêu Cấp Bảo Tiêu – Vô Đông Đích Dạ – Đô Thị

Siêu Cấp Cường Giả – Phong Cuồng -Đô Thị

Siêu Cấp Gia Đinh – Tử Vi – Giá Không Lịch Sử

Siêu Cấp Hệ Thống – Phong Điên Cuồng Tiếu Cường – Khoa Huyễn

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ – Tiểu Tiểu Vũ – Đô Thị

Siêu Cấp Thư Đồng – Huyết Đồ – Hoàn Thành

Siêu Cấp Sưu Quỷ Nghi -Ngã Sửu Đáo Linh Hồn Thâm Xứ – Đô Thị – Tạm Dừng

Siêu Cấp Tuần Cảnh – Tĩnh Dạ Kí Tư – Đô Thị – Tạm Dừng

Soán Đường – Canh Tân – Lịch Sử Quân Sự

Sở Hán Tranh Bá – Tịch Mịch Kiếm Khách – Lịch Sử Quân Sự

Sở Thị Xuân Thu – Ninh Trí Viễn – Lịch Sử Quân Sự

Sư Sĩ Truyền Thuyết – Phương Tưởng – Khoa Ảo

Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn – Trương Tiểu Hoa – Đô Thị

Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia – Nã Cát Ma – Giá Không Lịch Sử

T

Tam Quốc Chi Thiên Hạ Bá Nghiệp – Tiểu Tiểu Mã Giáp 1 Hào – LSQS

Tan Biến Thời Không – Nhâm Oán – Khoa Huyễn

Tà Đạo Tu Tiên Lục – Thần Khê Băng Phong – Tiên Hiệp – Hoàn Thành

Tài Quyết – Thất Thập Nhị Biến – Tiên Hiệp-Huyền Ảo

Tái Sinh Duyên – TG: Nhiên Tâm – Đồng Nhân – Tạm Dừng

Tàn – Phương Tưởng – Hoàn Thành

Tào Tặc – Canh Tân – LSQS

Tạp Đồ – Phương Tưởng – Khoa Ảo – Hoàn Thành

Tặc Đảm – Phát Tiêu Đích Oa Ngưu – Võng Du – Hoàn Thành

Tân Hiện Đại Tiêu Dao Lục – Ngã Tự Tiêu Dao Hướng Thiên Tiếu – Đô Thị

Tân Lộc Đỉnh Ký – Khoái Nhãn Khán Thư – Sắc Hiệp – Tạm Dừng

Tây Uyển Mị Ảnh – Bổn Đản Anh Tử – Sắc Hiệp – Hoàn Thành

Thanh Phong Tu Tiên Lục – Khoái Nhạc Đích Bi Kịch – Tiên Hiệp – Tạm Dừng

Thánh Nữ Tu Đạo Viện – dunlant – Sắc Thư – Tạm Dừng

Thánh Tiên – Vong Sinh Vong Tử – Tiên Hiệp

Thánh Vương – Mộng Nhập Thần Cơ – Huyền Ảo

Thần Ấn Vương Tọa – Đường Gia Tam Thiếu – Huyền Ảo

Thần Điển – Phá Nam Tường – Huyền Ảo

Thần Kiếm Vĩnh Hằng – Vụ Ngoại Giang Nam – Huyền Huyễn

Thần Mộ Tru Ma – Ngô Biển Quân – Huyền Ảo – Hoàn Thành

Thần Mộ Tru Ma II – Ngô Biển Quân – Huyền Ảo – Hoàn Thành

Thần Quang Chi Tử – Đường Gia Tam Thiếu – Tiên Hiệp – Hoàn Thành

Thần Y – Hành Xích Đạo – Y Học

Thất Giới Hậu Truyện – Tâm Mộng Vô Ngân – Tiên Hiệp 

Thất Giới Truyền Thuyết – Tâm Mộng Vô Ngân – Huyền Ảo – Hoàn Thành

Thất Thân Làm Thiếp – Nguyệt Sinh Văn Án – Dị Hiệp – Hoàn Thành

Thâu Thiên – Huyết Hồng – Tiên Hiệp 

Thế Giới Tu Chân – Phương Tưởng – Tiên Hiệp

Thể Tôn – Hán Lệ – Huyền Huyễn – Hoàn Thành

Thiên Châu Biến – Đường Gia Tam Thiếu – Huyền Ảo – Tạm Dừng

Thiên Địa Quyết – Tâm Mộng Vô Ngân – Huyền Ảo – Tạm Dừng

Thiên Hạ – Cao Nguyệt – LS-QS

Thiên Hạ Vô Song – Nhâm Oán – Huyền Ảo

Thiên Kiếp Y Sinh – Thắng Kỷ – Tiên Hiệp 

Thiên Ngân – Yến Minh – 

Thiên Nghịch – Nhĩ Căn – Huyền Ảo

Thiên Tài Tướng sư – Đả Nhã – Đô Thị – Dị Năng

Thiên Thần – Hỏa Tinh Dẫn Lực – Kỳ Huyễn

Thiên Vương – Khiêu Vũ – Huyền Ảo

Thiếp Thân Đặc Công – Lương Thất Thiểu – Đô Thị 

Thiếu Niên Dược Vương – Phi Võ Kích Ngang – Đô Thị

Thôn Phệ Thương Khung – Hà Mễ XL – Lịch Sử Quân Sự

Thôn Phệ Tinh Không – Ngã Cật Tây Hồng Thị – Khoa Ảo

Thôn Thiên – Yêu Bạch Thái – Tiên Hiệp

Thôn Thiên Đại Đế – Mộng Phi Thiên – Tiên Hiệp

Thốn Mang – Ngã Cật Tây Hồng Thị – Tiên Hiệp – Hoàn Thành

Thông Thiên Chi Lộ – Vô Tội – Tiên Hiệp

Thú Thần Tu Tiên – Tử Trúc Đại Sĩ – Tiên Hiệp

Thuẫn Kích – Cửu Hanh – Khoa Huyễn – Tạm Dừng

Thuận Minh – Đặc Biệt Bạch – LSQS

Thương Thiên – Tử Mộc Vạn Quân – Tiên Hiệp – Tạm Dừng

Thương Thiên Phách Huyết – Thương Thiên Bạch Hạc – Huyền Ảo -Hoàn Thành

Thương Trường Đại Chiến – Biên Chức Thành Đích Mộng – Đô Thị

Tiên Ấn – Tử Mộc Vạn Quân – Tiên Hiệp

Tiên Đạo Cầu Tác – Trùng Trĩ – Tiên Hiệp Cổ Điển – Tạm Dừng

Tiên Đạo Quỷ Đồ – Quỷ Đàm – Kỳ Huyễn Tu Chân – Mới 

Tiên Hồi – Địch Ốc – Tiên Hiệp – Tạm Dừng

Tiên Hồng Lộ – Khoái Xan Điếm – Tiên Hiệp

Tiên Lộ Phong Lưu – Phong Lưu Dã Hạc – Tiên Hiệp

Tiên Luyện Chi Lộ – Khoái Xan Điếm – Tiên Hiệp

Tiên Ma Biến – Tác Giả: Vô Tội – Kỳ huyễn

Tiên Ngạo – Vụ Ngoại Giang Sơn – Tiên Hiệp

Tiên Nghịch – Nhĩ Căn – Kì Huyễn Tu Chân – Hoàn Thành

Tiên Quốc Đại Đế – Quan Kỳ – Tu Chân

Tiên Trù – Tịch Diệt Tiền Trần – Tiên Hiệp

Tiên Tuyệt – Thạch Tam – Tiên Hiệp

Tiên Y – Ngũ Trí – Đô Thị + Tu Chân – Hoàn Thành

Tiêu Dao, Truyền Thuyết Thánh Chiến – Lâm Thiên Vũ – Tiên Hiệp – Hoàn Thành

Tiểu Binh Truyền Kỳ – Huyền Vũ – Khoa Ảo

Tinh Không Chi Dực – La Ni – Khoa Ảo

Tinh Ngự – Thất Nguyệt Hỏa – Dị Giới – Hoàn Thành

Tinh Tế Chi Vong Linh Đế Quốc – Thương Thiên Bạch Hạc – Khoa Ảo – Tạm Dừng

Tinh Tế Giang Hồ – La Bá Đạo – Khoa Ảo

Tinh Thần Biến – Tiêu Đỉnh – Tiên Hiệp – Hoàn Thành

Tinh Võ Môn – Đấu Gia – Võ Thuật Hiện Đại – Hoàn Thành

Toàn Chức Ác Ma – Tố Thực Chủ Nghĩa – Đô Thị – Tạm Dừng

Toàn Chức Đại Kỵ Sĩ – Khuyết Danh – Khoa Ảo – Tạm Dừng

Tổ Trinh Thám Linh Dị – Tiểu Thiển Bút – Đô Thị 

Tối Chung Trí Năng – Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm – Đô Thị – Tạm Dừng

Tống Y – Mộc Dật – Lịch sử + Y học – Hoàn Thành

Trạm Lạm Huy Chương – Deathstate – Huyền Ảo – Mới

Trảm Tiên – Nhậm Oán – Huyền Ảo

Trầm Vụn Hương Phai – Tô Mịch – Tiên Hiệp 

Trận Pháp Tông Sư Dị Giới Tung Hoành – Nghĩa Hải Tình Thiên – Dị Giới 

Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia – Tặc Mi Thử Nhãn – Lịch Sử/Hài – Hoàn Thành

Trọng Sinh Truy Mỹ Ký – Ngư Nhân Nhị Đại – Đô Thị – Hoàn Thành

Tru Tiên – Tiêu Đỉnh – Cổ Điển Tiên Hiệp – Hoàn Thành

Tru Tiên 2 – Tiêu Đỉnh – Tiên Hiệp

Tru Tiên II (Luân Hồi) – Tiêu Đỉnh – Tiên Hiệp – Tạm Dừng

Trùm Tài Nguyên – Nguyệt Hạ Đích Cô Lang – Đô Thị + Quan Trường

Trùng Sinh Chi Nha Nội – Khuyết danh – Đô Thị Quan Trường – Hoàn Thành

Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ – Phát Tiêu Đích Ốc Sên – Võng Du

Trương Tam Phong Dị Giới Du – Tả Tự Bản – Huyền Ảo

Trường Sinh Bất Tử – Quan Kỳ – Tiên Hiệp 

Trường Sinh Giới – Thần Đông – Tiên Hiệp 

TTruyền Kỳ Tử thần – Kim Sa Lưu Thủy – Khoa Huyễn 

Tuyết Tại Thiêu – Ôn Thụy An – Kiếm Hiệp 

Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Vũ Phong – Kỳ Huyễn Tu Chân

Tung Hoành Thiên Hạ (Một Thái Giám Xông Thiên Hạ) – Tuyết Lý – LSQS

Tử Thần Thiết Kế Sư – Tố Thực Chủ Nghĩa – Đô Thị

Tử Xuyên Tam Kiệt – Lão Trư – LSQS 

Tướng Dạ – Miêu Nị – Huyền Huyễn – Tạm Dừng

V

Vân Mộng Truyền Thuyết – Lạc Vũ Hàn – Tiên Hiệp – Hoàn Thành

Vạn Yêu Chi Tổ – Cô Độc Phiêu Lưu – Tiên Hiệp

Vệ Tư Lý Hệ Liệt: Phong Thủy – Nghê Khuông – Khoa Ảo – Hoàn Thành

Vệ Tư Lý Hệ Liệt: Thần Tiên – Nghê Khuông – Khoa Ảo – Hoàn Thành

Vệ Tư Lý Hệ Liệt: Thủy Tinh Cung – Nghê Khuông – Khoa Ảo

Vệ Tư Lý Hệ Liệt: Toàn Thạch Hoa – Nghê Khuông – Khoa Ảo – Hoàn Thành

Vĩnh Sinh – Mộng Nhập Thần Cơ – Tiên Hiệp

Võ Động Thiên Hà – Đoan Nguyệt – Dị Giới – Hoàn Thành

Võ Toái Thiên Thần – Thất Nguyệt Hỏa – Huyền Huyễn

Võng Du Chi Ưng Trảo Vương – Mộc Tử Tâm – Võng Du

Võng Du Chuyên Gia Luyện Cấp – Phát Tiêu Đích Oa Ngưu – Võng Du

Võng Du Thực Vật Sư – Bất Thị Phù Vân – Võng Du

Vô Cực Kiếm Tiên – Đồi Phế Đích Yên – Tiên Hiệp – Tạm Dừng

Vô Địch Hắc Quyền – Đại Đại Vương – Đô Thị – Hoàn Thành

Vô Địch Hắc Thương – Biên Thành Lãng Tử – Võng Du

Vô Hạn Khủng Bố – Zhttty – Huyền Ảo – Hoàn Thành

Vô Hạn Ma Biến – Bạo Cúc – Huyền Huyễn 

Vô Hạn Tương Lai – Zhttty – Huyền Ảo – Tạm Dừng

Vô Lại Quần Phương Phổ – Sắc Hiệp – Hoàn Thành

Vô Sỉ Đạo Tặc – Vô Xỉ Đạo Tặc – Tiên Hiệp – Hoàn Thành

Vô Tận Kiếm Trang – Y Quan Thắng Tuyết – ĐP Ma Pháp

Vô Thường – Mạc Mặc – Dị Giới

Vô Tiên – Duệ Quang – Tiên Hiệp

Vô Tốc Tinh Ngân – Đường Gia Tam Thiếu – Huyền Ảo

Vô Tự Thiên Thư – Closeads – Huyền Ảo -Hoàn Thành

Vu Chiến Thiên Hạ – Lao Yến – Tiên Hiệp – Mới 

Vũ Động Càn Khôn – Thiên Tàm Thổ Đậu – Huyền Ảo

Vũ Thần – Thương Thiên Bạch Hạc – Huyền Huyễn – Hoàn Thành

Vũ Toái Hư Không – Du Tạc Bao Tử – Huyền Ảo – Hoàn Thành

Vũ Vương – Độc Du – Huyền Huyễn

Vương Bài Pháp Thần – Cát Phong Băng – Huyền Ảo 

X

Y

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s