ePub (iOS+ Android)

1-9

108 Thiếu Nữ Lương Sơn – Tha Khốc Đích Tượng Băng – Sắc Thư

A

Ác Ma Pháp Tắc – Khiêu Vũ – Huyền Ảo

Ám Sư Thần Thoại – Ẩn Nặc Trần Hiêu – Huyền Ảo

Anh Hùng Chí – Tôn Hiểu – Kiếm Hiệp

Anh Hùng Vô Địch – Thụy Y Công Tử – Dị Giới

Âm Dương Miện – Đường Gia Tam Thiếu – Huyền Ảo

Ẩn Sát – Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu – Đô Thị

B

Bá Y Thiên Hạ – Độc Cô Lãnh Giả – Huyền Ảo

Bác Sĩ Thiên Tài – Liễu Hạ Huy – Y học

Bách Luyện Thành Tiên – Huyễn Vũ – Tiên Hiệp

Bàn Long – Ngã Cật Tây Hồng Thị – Huyền Ảo

Bạo Thần – Giải Tử Ca – Huyền Ảo

Băng Hỏa Ma Trù – Đường Gia Tam Thiếu – Huyền Ảo

Băng Phong Càn Khôn – Thăng Thiên Trư – Dị Thế

Bất Diệt Kiếm Thể- Thập Bộ Hành – Huyền Huyễn

Bất Diệt Truyền Thuyết – Hắc Vũ Tán – Đô Thị + Hài

Bố Y Quan Đạo – Tịch Mịch Độc Nam Hoa – Đô Thị Quan Trường

Bộ Bộ Kinh Tâm – Đồng Hoa – Dả Sử

Bộ Bộ Sinh Liên – Nguyệt Quan – Lịch Sử Quân Sự

C

Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới – Lý Nhàn Ngư – Khoa Ảo Tu Chân

Cao Thủ Toàn Năng Tại Học Đường – An Sơn Hồ Ly – Đô Thị

Cầm Đế – Đường Gia Tam Thiếu – Huyền Ảo

Cấm Huyết Hồng Liên – Trư Hồng Huyết – Huyền Huyễn

Cẩm Y Dạ Hành – Nguyệt Quan – LSQS

Cận Chiến Bảo Tiêu – Phù Sinh Mộng Đoạn – Đô thị

Cận Thân Bảo Tiêu – Liễu Hạ Huy – Đô thị

Cầu Ma – Nhĩ Căn – Kỳ Huyễn

Chân Tiên – EK – Tiên Hiệp

Chàng Rể Ma Giới – Điểm Linh Tinh – Tiên Hiệp/Huyền Ảo

Chấp Chưởng Luân Hồi – Hoang Dã Chi Hồng – Huyền Huyễn

Chiến Hồn Thần Tôn – Vẫn Lạc Tinh Thần – Huyền Huyễn

Chiến Thần Biến – Tiểu Đao Phong Lợi – Huyền Huyễn 

Chiến Thiên – Thương Thiên Bạch Hạc – Huyền Ảo

Chí Tôn Vô Lại – Khiêu Vũ – Huyền Ảo

Chích Thủ Già Thiên – Tuyết Sơn Phi Hồ – Giá Không Lịch Sử

Chung Cực Thần Đạo – Nhất Bút Thư – Huyền Ảo

Chủng Cứu Đại Minh Mỹ Mi – Mạn Đà La Yêu Tinh – Sắc Hiệp

Chứng Hồn Đạo – Tam Nguyệt Mộng Khê – Tiên Hiệp

Công Ty Cho Thuê Quỷ – Khản Không – Huyền huyễn + Linh dị

Cô Độc Chiến Thần – Huyền Vũ – Lịch Sử Quân Sự

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi – Mai Can Thái Thiếu Bính – Đô Thị

Cổ Đạo Kinh Phong – Cổ Đạo Kinh Hồng – Kiếm Hiệp

Cơ Động Phong Bạo – Khô Lâu Tinh Linh – Khoa Ảo

Counter Strike – Biên Thành Lãng Tử – Biên Thành Lãng Tử – Võng Du

Cùng Nhân Tu Tiên Truyện – Ảnh Ma – Tiên Hiệp

Cự Long Chiến Kỷ – Tả Hữu Ngôn Tha – Huyền Ảo

Cực Đạo Tinh Thần – Dực Phong Trảm – Huyền Ảo

Cực Phẩm Gia Đinh – Vũ Nham – Sắc Hiệp

Cực Phẩm Thái Tử Gia – Phù Trầm – Đô Thị

Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử – Tặc Mi Thử Nhãn – Đô Thị

Cực Phẩm Thiên Vương – Phong Cuồng – Đô Thị

Cực Phẩm Vú Em – Truyền Thuyết Thánh Kỵ Sĩ – Dị Giới

Cửu Chuyển Kim Thân Quyết – Khổ Sáp Đích Điềm Già Phê – Tiên Hiệp

Cửu Đỉnh Ký – Ngã Cật Tây Hồng Thị – Huyền Huyễn

Cửu U Long Giới – Chúng Thần – Tiên Hiệp, Huyền Ảo

D – D

Dã Man Vương Tọa – Thạch Trư – Huyền Ảo

Dạ Tướng – Miêu Nị – Huyền Huyễn

Danh Môn – Cao Nguyệt – Dã Sử

Dày mặt đen lòng – Chim nhỏ 02 – Tam quốc

Dị Giới Chi Quang Não Uy – Thương Thiên Bạch Hạc – Huyền Huyễn

Dị Giới Chi Vương Giả Vô Song – Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh – Dị Giới

Dị Giới Dược Sư – Vô Xỉ Đạo Tặc – Dị Giới

Dị Giới Quân Đội – Lý Bố Y – Huyền Ảo

Dị Giới Suy Thần – Tiểu Ngư Hung Mãnh – Huyền Ảo

Dị Giới Thú Y – Du Tạc Bao Tử – Dị Giới

Dị Thế Ma Hoàng – Thiên Đường Không Tịch Mịch – Dị Giới

Dị Thế Tà Quân – Phong Lăng Thiên Hạ – Huyền Ảo

Diễm Phúc – Thập Niên Tàn Mộng – Đô Thị

Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly – Nga My – Sắc Thư

Duy Ngã Độc Tiên – Đường Gia Tam Thiểu – Tiên Hiệp

Duy Ngã Độc Tôn – Tiểu Đao Phong Lợi – Huyền Ảo

Dương Thần – Mộng Nhập Thần Cơ – Tiên Hiệp

Đái Nông Trường Hỗn Tại Dị Giới – Minh Vũ – Huyền Ảo

Đại Chu Hoàng Tộc – Hoàng Phủ Kỳ – Huyền Huyễn

Đại Đường Tửu Đồ – Cách Ngư

Đại Ma Vương – Nghịch Thương Thiên – Huyền Ảo

Đại Minh Vương Hầu – Tặc Mi Thử Nhãn – Giá Không Lịch Sử

Đại Nội Cao Thủ – Không Vui Không Nói – Đô Thị

Đại Tần Bá Nghiệp – Ngọc Vãn Lâu – Lịch Sử Quân Sự

Đại Tranh Chi Thế – Nguyệt Quan – Lịch Sử Quân Sự

Đại Viên Vương – Lưu Lãng Đích Cáp Mô – Huyền Ảo

Đại Vũ Trụ Thời Đại – Zhttty – Khoa Huyễn

Đạo – Thực Đường Bao Tử – Tiên Hiệp

Đặc Công Xuất Ngũ – Lân Gia Tiểu Lục – Đô Thị

Đặc Thù Không Gian – Xích Tuyết – Sắc Thư

Đấu La Đại Lục – Đường Gia Tam Thiếu – Huyền Ảo

Đấu Phá Thương Khung – Thiên Tàm Thổ Đậu – Huyền Ảo

Đấu Y – Mộc Thang – Huyền Ảo

Đế Quốc Thiên Phong – TG: Duyên Phận – Lịch Sử Quân Sự

Đế Vương Họa Mi – Hi Trữ Nhược Hải Nguyệt – Ngôn Tình

Địa Ngục Giao Dịch Bình Đài – Hóa Vũ Kỵ Sĩ – Đô Thị

Đỉnh Cấp Lưu Manh – Lý Tiếu Tà – Sắc Thư

Đoán Hung – Họa Long – Đô Thị

Đô Thị Diễm Phúc Hành – Thục Long Trứ – Đô Thị, Dị Năng

Đô Thị Tàng Kiều – Tam Dương Trư Trư – Đô Thị

Đô Thị Thần Nhân – Lãng Tử – Đô Thị Tu Chân

Độc Tài Chi Kiếm – Phát Tiêu Đích Oa Ngưu – Võng Du

G

Gian Khách – Miêu Nị – Khoa Huyễn

Giang Sơn Mỹ Sắc – Mặc Vũ – Lịch Sử Quân Sự

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu – Nam Hải Thập Tứ Lang – Quân Sự

Già Thiên – Thần Đông – Tiên Hiệp

H
Hải Vương Tế – Khô Lâu Tinh Linh – Huyền Ảo

Hàng Long Giả – Đại Minh Vương – Huyền Ảo

Hắc Ám Huyết Thời Đại – Thiên Hạ Phiêu Hỏa – Đô Thị

Hậu Cung Liệp Diễm – Dã Lang Chi Hôn – Sắc Hiệp

Hậu Tinh Thần Biến – Ngã Cật Tây Hồng Thị

Hi Du Hoa Tùng – Xích Tuyết – Sắc Hiệp

Hiệu Hoa Đích Thiếp Thân Bảo Phiêu – Yên Thương – Đô Thị

Hình Danh Tiểu Gia Sư- Mộc Dật – LS + QS

Hoán Kiểm Trọng Sanh – Xích Tuyết – Sắc Hiệp

Hòa Thân Tân Truyện – Độc Cô Hắc Mã – LS-QS

Hoàng Đình – Liếm Ngón Tay – Tiên Hiệp

Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du – Thần Kiếm – Dị Giới 

Hoàng Tộc – Cao Nguyệt – Lịch Sử Quân Sự

Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị – Tâm Tại Lưu Lãng – Đô Thị

Hỗn Độn Lôi Tu – Tả Tự Bàn – Tiên Hiệp

Hỗn Nguyên Võ Tôn – Mạo Tự Hữu Tài – Tiên Hiệp

Hỗn Tại Hậu Cung Giả Thái Giám – Dưỡng Cá Lão Bà Sinh Cá Hài Tử – Sắc Hiệp

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt -Tịch Mịch Kiếm Khách – Lịch Sử Quân Sự

Hồng Đồ Ký – Trừu Đao Ngư – Kỳ Huyễn Tu Chân

Hùng Bá Thiên Hạ – Khô Lâu Tinh Linh – Huyền Ảo

K

Kiếm Đạo Độc Tôn – Kiếm Du Thái Hư – Huyền Huyễn

Kiếm Phệ Thiên Hạ – Thừa Phong Ngự Kiếm – Huyền Ảo

Kiều Thê Như Vân – Thượng Sơn Đả Lão Hổ – LSQS

Kiêu Thần – Canh Tục – LSQS

Khí Xung Tinh Hà – Lê Thiên – Kỳ Huyễn

L

Lạc Vào Liêu Trai- Nam Triêu Trần – Tiên Hiệp

Lãng Tích Hương Đô – Yên Lộ Thương Mang – Đô Thị

Lãnh Đạo – Đại Tư Không – ĐT + QT

Lăng Thiên Truyền Thuyết – Phong Lăng Thiên Hạ – Huyền Huyễn

Lệ Quỷ Khiếu Thiên – Nhan Như Phong – Tiên Hiệp

Liên Hoa Bảo Giám – Du Tạc Bao Tử – Tiên Hiệp

Liệp Diễm Giang Hồ Mộng – Trần Khô – Sắc Hiệp

Liệp Quốc – Khiêu Vũ – Huyền Ảo

Linh La Giới – Dạ Thủy Hàn – Dị Giới

Linh Vũ Cửu Thiên – Dạ Sắc Phóng Giả – Dị Giới

Long Thần – Huỳnh Dị – Huyền Ảo

Long Tổ – Kỵ Trứ Oa Ngưu Khứ Lữ Hành – Đô Thị Dị Năng

Lộng Triều – Thụy Căn – Quan Trường

Luyện Kim Cuồng Triều – Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh – Huyền Huyễn

Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế – Hằng Tâm – Sắc Hiệp

Lưu Manh Lão Sư – Dạ Độc Túy – Đô Thị

Lưu Manh Thiên Tiên – Tác giả: Vĩnh Dạ – Dị Giới

Lưu Tinh – Võng Lạc Kỵ Sĩ – Dị Giới

M

Ma Giới Thánh Vực – Tinh Dạ Mê Mộng – Sắc Hiệp

Ma Ngân – Đình Vũ – Huyền ảo – Kỳ huyễn

Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa – 32++ – Du hí dị giới

Ma Thần Tướng Quân – Kiều Phong – Lịch Sử Quân Sự

Ma Thú Lãnh Chúa – Cao Pha – Huyền Ảo

Mạo Bài Đại Anh Hùng – Thất Thập Nhị Biên – Chiến Tranh

Mắt Hoàng Kim – Đưa Mắt

Mê Thất Đích Vĩnh Hằng – Hoàng Dị – Đô Thị Dị Năng

Mỹ Nhân Phu Quân – Lạc Thần Hoa – Huyền Ảo

Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Của Ta – Lý Hưng Vũ – Đô Thị

N

Nạp Thiếp Ký I – Mộc Dật – Cổ Đại Trinh Thám

Nạp Thiếp Ký II – Mộc Dật – Cổ Đại Trinh Thám

Nạp Thiếp Kí III – Mộc Dật – Cổ Đại Trinh Thám

Ngã Thị Đại Pháp Sư – Ngã Thị Đại Pháp Sư – Sắc Thư

Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần – Điểm Tinh Linh

Ngạo Kiếm Lăng Vân – Tiểu Đao Phong Lợi – Huyền Ảo

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Phong Lăng Thiên Hạ – Huyền Huyễn

Ngạo Thị Thiên Địa – Cao Thiết – Dị Giới

Ngận Thuần Ngận Ái Muội – Ngư Nhân Nhị Đại – Sắc Hiệp

Nghịch Thiên Kiếp – Lãnh Ân Thu – Kiếm Hiệp

Nghịch Thủy Hàn – Ôn Thụy An – Kiếm Hiệp

Ngũ Thần Đại Lục – Vãng Sự Ngã Đích Phong – Huyền Ảo

Ngự Đạo – Quan Kỳ – Huyền Ảo

Ngược Về Thời Minh – Nguyệt Quan – Lịch Sử Quân Sự

Nhân Đạo Kỷ Nguyên – Thân Vẫn Chỉ Tiêm – Tiên Hiệp

Nhân Gian Băng Khí – Khát Trí – Khoa Ảo

Nhân Gian Tiên Lộ – Hà Thường Tại – Tiên Hiệp

Nhất Đẳng Gia Đinh – Thuần Tình Tê Lợi Ca – Dị Giới

Nhật Quang Ái Nhân – Khuyết Danh – Đô Thị + Sắc Hiệp

O

Ôn Nhu Nhất Đao – Ôn Thụy An – Kiếm Hiệp

Ở Rể (Chuế Tế) – Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu – Giá Không Lịch Sử

P

Phá Diệt Trường Sinh Quyết – Lãng Đồ – Huyền Huyễn

Phàm Nhân Tu Tiên Truyện – Vong Ngữ – Tiên Hiệp

Phi Thăng Chi Hậu – Hoàng Phủ Kỳ – Huyền Ảo

Phi Yến Kinh Long- Ngọa Long Sinh – Kiếm Hiệp

Phong Lưu Kỵ Sĩ – Lãnh Thạch – Võng Du

Phong Lưu Pháp Sư – Sắc Hiệp

Phong Lưu Tiêu Diêu Thần – Luyến Thượng Nam Sơn – Tiên Hiệp

Phong Ngự – Lại Điểu – Tiên Hiệp

Phong Tư Vật Ngữ – La Sâm – Huyền Ảo

Phong Vân – Đan Thanh – Kiếm Hiệp

Phù Diêu – Đoạn Nhận Thiên Nhai – Đô Thị

Q

Quách Tiểu Phong Phá Án – Giang Hộ Xuyên Địch Hoa – Trinh Thám

Quan Cư Nhất Phẩm – Tam Giới Đại Sư – LS + Quan Trường

Quan Gia – Hãm Bính – Lịch Sử Quân Sự

Quan Khí – Hồng Mông Thụ – Đô Thị Quan Trường

Quân Lâm Thiên Hạ – Khai Hoang – Huyền Ảo – Mới

Quan Lộ Trầm Luân – Trần Trọng – Đô Thị + Quan Trường

Quan Lộ Thương Đồ – Cảnh Tục – Đô Thị

Quan Thanh – Cách Ngư – Đô Thị + Quan Trường

Quan Thuật – Cẩu Bào Tử – Đô Thị + Quan Trường

Quan Trường Thiết Luật – Bình Hồ Lãng Châu – Đô Thị + Quan Trường

Quang Chi Tử – Đường Gia Tam Thiếu – Tiên Hiệp

Quốc Sắc Sinh Kiêu – Sa Mạc – Giá Không Lịch Sử

Quốc Thuật Hung Mãnh – Tiểu Tử Vô Đảm – Võ Thuật

Quốc Vương Vạn Tuế – Loạn Thế Cuồng Đao – Dị Giới Đại Lục

Quỷ Hô Bắt Quỷ – Ba ngày ngủ hai – Huyền Huyễn

Quyền Thần – Sa Mạc – Lịch Sử Quân Sự

Quyền Tài – Thường Dụ – Đô Thị + Quan Trường

S

Sai Phi Dụ Tình – Nguyệt Xuất Vân – Dị Hiệp

Sáp Huyết – Mặc Vũ – Lịch Sử Quân Sự

Sáp Kiện Vô Địch – Dã Bạch Thái – Đô Thị/strong>

Sát Thần – Nghịch Thương Thiên – Dị Giới

Siêu Cấp Bảo Tiêu – Vô Đông Đích Dạ – Đô Thị

Siêu Cấp Cường Giả – Phong Cuồng -Đô Thị

Siêu Cấp Gia Đinh – Tử Vi – Giá Không Lịch Sử

Siêu Cấp Hệ Thống – Phong Điên Cuồng Tiếu Cường – Khoa Huyễn

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ – Tiểu Tiểu Vũ – Đô Thị

Siêu Cấp Thư Đồng – Huyết Đồ

Siêu Cấp Sưu Quỷ Nghi -Ngã Sửu Đáo Linh Hồn Thâm Xứ – Đô Thị

Siêu Cấp Tuần Cảnh – Tĩnh Dạ Kí Tư – Đô Thị

Soán Đường – Canh Tân – Lịch Sử Quân Sự

Sở Hán Tranh Bá – Tịch Mịch Kiếm Khách – Lịch Sử Quân Sự

Sở Thị Xuân Thu – Ninh Trí Viễn – Lịch Sử Quân Sự

Sư Sĩ Truyền Thuyết – Phương Tưởng – Khoa Ảo

Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn – Trương Tiểu Hoa – Đô Thị

Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia – Nã Cát Ma – Giá Không Lịch Sử

T

Tam Quốc Chi Thiên Hạ Bá Nghiệp – Tiểu Tiểu Mã Giáp 1 Hào – LSQS

Tan Biến Thời Không – Nhâm Oán – Khoa Huyễn

Tà Đạo Tu Tiên Lục – Thần Khê Băng Phong – Tiên Hiệp

Tài Quyết – Thất Thập Nhị Biến – Tiên Hiệp-Huyền Ảo

Tái Sinh Duyên – TG: Nhiên Tâm – Đồng Nhân

Tàn – Phương Tưởng

Tào Tặc – Canh Tân – LSQS

Tạp Đồ – Phương Tưởng – Khoa Ảo

Tặc Đảm – Phát Tiêu Đích Oa Ngưu – Võng Du

Tân Hiện Đại Tiêu Dao Lục – Ngã Tự Tiêu Dao Hướng Thiên Tiếu – Đô Thị

Tân Lộc Đỉnh Ký – Khoái Nhãn Khán Thư – Sắc Hiệp

Tây Uyển Mị Ảnh – Bổn Đản Anh Tử – Sắc Hiệp

Thanh Phong Tu Tiên Lục – Khoái Nhạc Đích Bi Kịch – Tiên Hiệp

Thánh Nữ Tu Đạo Viện – dunlant – Sắc Thư

Thánh Tiên – Vong Sinh Vong Tử – Tiên Hiệp

Thánh Vương – Mộng Nhập Thần Cơ – Huyền Ảo

Thần Ấn Vương Tọa – Đường Gia Tam Thiếu – Huyền Ảo

Thần Điển – Phá Nam Tường – Huyền Ảo

Thần Kiếm Vĩnh Hằng – Vụ Ngoại Giang Nam – Huyền Huyễn

Thần Mộ Tru Ma – Ngô Biển Quân – Huyền Ảo

Thần Mộ Tru Ma II – Ngô Biển Quân – Huyền Ảo

Thần Quang Chi Tử – Đường Gia Tam Thiếu – Tiên Hiệp

Thần Y – Hành Xích Đạo – Y Học

Thất Giới Hậu Truyện – Tâm Mộng Vô Ngân – Tiên Hiệp

Thất Giới Truyền Thuyết – Tâm Mộng Vô Ngân – Huyền Ảo

Thất Thân Làm Thiếp – Nguyệt Sinh Văn Án – Dị Hiệp

Thâu Thiên – Huyết Hồng – Tiên Hiệp

Thế Giới Tu Chân – Phương Tưởng – Tiên Hiệp

Thể Tôn – Hán Lệ – Huyền Huyễn

Thiên Châu Biến – Đường Gia Tam Thiếu – Huyền Ảo

Thiên Địa Quyết – Tâm Mộng Vô Ngân – Huyền Ảo

Thiên Hạ – Cao Nguyệt – LS-QS

Thiên Hạ Vô Song – Nhâm Oán – Huyền Ảo

Thiên Kiếp Y Sinh – Thắng Kỷ – Tiên Hiệp

Thiên Ngân – Yến Minh –

Thiên Nghịch – Nhĩ Căn – Huyền Ảo

Thiên Tài Tướng sư – Đả Nhã – Đô Thị – Dị Năng

Thiên Thần – Hỏa Tinh Dẫn Lực – Kỳ Huyễn

Thiên Vương – Khiêu Vũ – Huyền Ảo

Thiếp Thân Đặc Công – Lương Thất Thiểu – Đô Thị

Thiếu Niên Dược Vương – Phi Võ Kích Ngang – Đô Thị

Thôn Phệ Thương Khung – Hà Mễ XL – Lịch Sử Quân Sự

Thôn Phệ Tinh Không – Ngã Cật Tây Hồng Thị – Khoa Ảo

Thôn Thiên – Yêu Bạch Thái – Tiên Hiệp

Thôn Thiên Đại Đế – Mộng Phi Thiên – Tiên Hiệp

Thốn Mang – Ngã Cật Tây Hồng Thị – Tiên Hiệp

Thông Thiên Chi Lộ – Vô Tội – Tiên Hiệp

Thú Thần Tu Tiên – Tử Trúc Đại Sĩ – Tiên Hiệp

Thuẫn Kích – Cửu Hanh – Khoa Huyễn

Thuận Minh – Đặc Biệt Bạch – LSQS

Thương Thiên – Tử Mộc Vạn Quân – Tiên Hiệp

Thương Thiên Phách Huyết – Thương Thiên Bạch Hạc – Huyền Ảo

Thương Trường Đại Chiến – Biên Chức Thành Đích Mộng – Đô Thị

Tiên Ấn – Tử Mộc Vạn Quân – Tiên Hiệp

Tiên Đạo Cầu Tác – Trùng Trĩ – Tiên Hiệp Cổ Điển

Tiên Đạo Quỷ Đồ – Quỷ Đàm – Kỳ Huyễn Tu Chân – Mới

Tiên Hồi – Địch Ốc – Tiên Hiệp

Tiên Hồng Lộ – Khoái Xan Điếm – Tiên Hiệp

Tiên Lộ Phong Lưu – Phong Lưu Dã Hạc – Tiên Hiệp

Tiên Luyện Chi Lộ – Khoái Xan Điếm – Tiên Hiệp

Tiên Ma Biến – Tác Giả: Vô Tội – Kỳ huyễn

Tiên Ngạo – Vụ Ngoại Giang Sơn – Tiên Hiệp

Tiên Nghịch – Nhĩ Căn – Kì Huyễn Tu Chân

Tiên Quốc Đại Đế – Quan Kỳ – Tu Chân

Tiên Trù – Tịch Diệt Tiền Trần – Tiên Hiệp

Tiên Tuyệt – Thạch Tam – Tiên Hiệp

Tiên Y – Ngũ Trí – Đô Thị + Tu Chân

Tiêu Dao, Truyền Thuyết Thánh Chiến – Lâm Thiên Vũ – Tiên Hiệp

Tiểu Binh Truyền Kỳ – Huyền Vũ – Khoa Ảo

Tinh Không Chi Dực – La Ni – Khoa Ảo

Tinh Ngự – Thất Nguyệt Hỏa – Dị Giới

Tinh Tế Chi Vong Linh Đế Quốc – Thương Thiên Bạch Hạc – Khoa Ảo

Tinh Tế Giang Hồ – La Bá Đạo – Khoa Ảo

Tinh Thần Biến – Tiêu Đỉnh – Tiên Hiệp

Tinh Võ Môn – Đấu Gia – Võ Thuật Hiện Đại

Toàn Chức Ác Ma – Tố Thực Chủ Nghĩa – Đô Thị

Toàn Chức Đại Kỵ Sĩ – Khuyết Danh – Khoa Ảo

Tổ Trinh Thám Linh Dị – Tiểu Thiển Bút – Đô Thị

Tối Chung Trí Năng – Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm – Đô Thị

Tống Y – Mộc Dật – Lịch sử + Y học

Trạm Lạm Huy Chương – Deathstate – Huyền Ảo – Mới

Trảm Tiên – Nhậm Oán – Huyền Ảo

Trầm Vụn Hương Phai – Tô Mịch – Tiên Hiệp

Trận Pháp Tông Sư Dị Giới Tung Hoành – Nghĩa Hải Tình Thiên – Dị Giới

Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia – Tặc Mi Thử Nhãn – Lịch Sử/Hài

Trọng Sinh Truy Mỹ Ký – Ngư Nhân Nhị Đại – Đô Thị

Tru Tiên – Tiêu Đỉnh – Cổ Điển Tiên Hiệp

Tru Tiên 2 – Tiêu Đỉnh – Tiên Hiệp

Tru Tiên II (Luân Hồi) – Tiêu Đỉnh – Tiên Hiệp

Trùm Tài Nguyên – Nguyệt Hạ Đích Cô Lang – Đô Thị + Quan Trường

Trùng Sinh Chi Nha Nội – Khuyết danh – Đô Thị Quan Trường

Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ – Phát Tiêu Đích Ốc Sên – Võng Du

Trương Tam Phong Dị Giới Du – Tả Tự Bản – Huyền Ảo

Trường Sinh Bất Tử – Quan Kỳ – Tiên Hiệp

Trường Sinh Giới – Thần Đông – Tiên Hiệp

Truyền Kỳ Tử thần – Kim Sa Lưu Thủy – Khoa Huyễn

Tuyết Tại Thiêu – Ôn Thụy An – Kiếm Hiệp

Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Vũ Phong – Kỳ Huyễn Tu Chân

Tung Hoành Thiên Hạ (Một Thái Giám Xông Thiên Hạ) – Tuyết Lý – LSQS

Tử Thần Thiết Kế Sư – Tố Thực Chủ Nghĩa – Đô Thị

Tử Xuyên Tam Kiệt – Lão Trư – LSQS

Tướng Dạ – Miêu Nị – Huyền Huyễn

V

Vân Mộng Truyền Thuyết – Lạc Vũ Hàn – Tiên Hiệp

Vạn Yêu Chi Tổ – Cô Độc Phiêu Lưu – Tiên Hiệp

Vệ Tư Lý Hệ Liệt: Phong Thủy – Nghê Khuông – Khoa Ảo

Vệ Tư Lý Hệ Liệt: Thần Tiên – Nghê Khuông – Khoa Ảo

Vệ Tư Lý Hệ Liệt: Thủy Tinh Cung – Nghê Khuông – Khoa Ảo

Vệ Tư Lý Hệ Liệt: Toàn Thạch Hoa – Nghê Khuông – Khoa Ảo

Vĩnh Sinh – Mộng Nhập Thần Cơ – Tiên Hiệp

Võ Động Thiên Hà – Đoan Nguyệt – Dị Giới

Võ Toái Thiên Thần – Thất Nguyệt Hỏa – Huyền Huyễn

Võng Du Chi Ưng Trảo Vương – Mộc Tử Tâm – Võng Du

Võng Du Chuyên Gia Luyện Cấp – Phát Tiêu Đích Oa Ngưu – Võng Du

Võng Du Thực Vật Sư – Bất Thị Phù Vân – Võng Du

Vô Cực Kiếm Tiên – Đồi Phế Đích Yên – Tiên Hiệp

Vô Địch Hắc Quyền – Đại Đại Vương – Đô Thị

Vô Địch Hắc Thương – Biên Thành Lãng Tử – Võng Du

Vô Hạn Khủng Bố – Zhttty – Huyền Ảo

Vô Hạn Ma Biến – Bạo Cúc – Huyền Huyễn

Vô Hạn Tương Lai – Zhttty – Huyền Ảo

Vô Lại Quần Phương Phổ – Sắc Hiệp

Vô Sỉ Đạo Tặc – Vô Xỉ Đạo Tặc – Tiên Hiệp

Vô Tận Kiếm Trang – Y Quan Thắng Tuyết – ĐP Ma Pháp

Vô Thường – Mạc Mặc – Dị Giới

Vô Tiên – Duệ Quang – Tiên Hiệp

Vô Tốc Tinh Ngân – Đường Gia Tam Thiếu – Huyền Ảo

Vô Tự Thiên Thư – Closeads – Huyền Ảo

Vu Chiến Thiên Hạ – Lao Yến – Tiên Hiệp – Mới

Vũ Động Càn Khôn – Thiên Tàm Thổ Đậu – Huyền Ảo

Vũ Thần – Thương Thiên Bạch Hạc – Huyền Huyễn

Vũ Toái Hư Không – Du Tạc Bao Tử – Huyền Ảo

Vũ Vương – Độc Du – Huyền Huyễn

Vương Bài Pháp Thần – Cát Phong Băng – Huyền Ảo

X

Xạ Phá Thương Khung – Long Đại Nhân Lai Liễu – Võng Du

Xuyên Việt Tiếu Ngạo Giang Hồ – Ảnh Huyền – Dị Giới

Y

Y Đạo Quan Đồ – Thạch Chương Ngư – Quan Trường

Yêu Nghiệt Đồng Cư – Lãng Đồ – Đô Thị

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s